Khám phá âm nhạc phát ra trong cuốn sách

Trong tất cả các chương của Bông sen đá, các nhân vật lắng nghe các chủ đề âm nhạc khác nhau có liên quan nhất định đến câu chuyện.

Cho dù chúng là những bài hát phát trong nền hay được ghi nhớ do những hoàn cảnh đặc biệt, âm nhạc là một nhân vật nữa trong cốt truyện của Bông sen đá.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo một danh sách nhạc gồm tất cả các chủ đề âm nhạc xuyên suốt cuốn sách. Chúng được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong truyện. Mỗi chương có ít nhất một hoặc hai bài hát.

Chúng tôi hy vọng bạn thích tuyển tập này, tập hợp một số bài hát tiêu biểu nhất của thập niên 60-70, cũng như ngày nay, với các đại diện quốc tế, chẳng hạn như Tây Ban Nha và tất nhiên là Việt Nam.

//www.lotodepiedra.com/wp-content/uploads/2022/09/Spotify-Loto.jpg