Nhân vật chính

Carla Romero Vázquez

Sĩ quan tình báo của CNI của Tây Ban Nha
//www.lotodepiedra.com/wp-content/uploads/2022/09/Carla-Romero-3.jpg
//www.lotodepiedra.com/wp-content/uploads/2022/09/Khanh-03.jpg

Ngoc Khánh

Đại úy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam

Alberto Romero de Soto

Đội trưởng y tế của quân du mục của quân đội Tây Ban Nha
//www.lotodepiedra.com/wp-content/uploads/2022/09/Espanol-2-byn.jpg
//www.lotodepiedra.com/wp-content/uploads/2022/09/Vietnamita-5d-byn.jpg

Ngoc Khán

Chuyên gia trong hang động ngầm

Nhân vật khác