Sen đá #01 Địa điểm: Khách sạn Parosand Hà Nội

Chúng tôi sẽ ra mắt một loạt nội dung mới liên quan đến Bông sen đá để cho bạn thấy, của tác giả Xavier Marcé, một số địa điểm có thật xuất hiện trong tiểu thuyết của bộ phim hành động ly kỳ và hồi hộp của chúng tôi. Trong phần đầu tiên này, chúng tôi giới thiệu Khách sạn Parosand Hà Nội, cơ sở khách sạn được Carla Romero chọn để ở trong thời gian cô ở thủ đô của Việt Nam.

Hãy theo dõi các phần sắp tới để biết thêm các địa điểm thực tế được nêu trong sách.

Leave a Comment