Bản dịch tiếng Anh của The Stone Lotus được công bố

Tác giả và nhà xuất bản sách Xavier Marcé đã thông báo rằng bản dịch tiếng Anh của The Stone Lotus đã được hoàn thành và bản thảo đang trong giai đoạn xem xét và chỉnh sửa. Ấn bản tiếng Anh của The Stone Lotus sẽ đóng vai trò là hướng dẫn cho việc sản xuất các ấn bản bằng ngôn ngữ này cho tất cả các sách của XaviVerso và sẽ mở ra cánh cửa cho việc mở rộng sang các ngôn ngữ khác trong tương lai.

The Stone Lotus - Cover for printing

Việc xuất bản The Stone Lotus bằng tiếng Anh dự kiến ​​sẽ diễn ra vào quý đầu tiên của năm nay và sẽ được cung cấp cả dưới dạng ấn bản sưu tập kỹ thuật số trong cửa hàng XaviVerso, cũng như ấn bản giấy tiêu chuẩn trên Amazon và riêng biệt, dưới dạng sách điện tử. . và sách nói trên Kindle, Apple Books, Google Play Books và Kobo.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc xuất bản nó bằng tiếng Anh trong những tuần tới. Giữ nguyên!

Leave a Comment