Sen đá #03 Địa điểm: Giao thông Hà Nội

Tuần này, tác giả Xavier Marcé muốn giới thiệu nhiều hơn về vị trí của The Stone Lotus, mà còn là trải nghiệm và các khuyến nghị để tận hưởng và sống sót trong giao thông ở Hà Nội. Và đó là ở thủ đô của Việt Nam, lái một chiếc xe máy hoặc là một người đi bộ đơn giản cố gắng băng qua đường, có thể là một cuộc phiêu lưu với rất nhiều adrenaline. Tìm hiểu lý do tại sao trong video sau đây.

Các nhân vật của Bông sen đá sẽ khám phá ra rằng giao thông Hà Nội sẽ trở thành nhân vật của chính họ và nó sẽ có tác động lớn đến các sự kiện khác nhau trong cốt truyện của cuốn sách này.

Leave a Comment