14 de September de 2023

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng tiết lộ bản sắc và hình ảnh công ty mới của mình cho XaviVerso, thế giới văn học của tác giả Xavier Marcé, nơi mọi thứ sẽ được kết nối. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc ra mắt nền tảng và cộng đồng XaviVerso…