The Stone Lotus thriller book
9 de February de 2024

Tác giả và nhà xuất bản sách Xavier Marcé đã thông báo rằng bản dịch tiếng Anh của The Stone Lotus đã được hoàn thành và bản thảo đang trong giai đoạn xem xét và chỉnh sửa. Ấn bản tiếng Anh của The Stone Lotus sẽ đóng vai trò là hướng dẫn cho việc sản…

14 de September de 2023

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng tiết lộ bản sắc và hình ảnh công ty mới của mình cho XaviVerso, thế giới văn học của tác giả Xavier Marcé, nơi mọi thứ sẽ được kết nối. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc ra mắt nền tảng và cộng đồng XaviVerso…